Screening '(Hoog)begaafdheid In-Zicht'

Een hulpmiddel voor deskundigen op het gebied van (hoog)begaafdheid om beter zicht te krijgen op mogelijk (hoog)begaafde leerlingenVoorbeeld resultaat screening

Deze screening is ontwikkeld ter ondersteuning van de besluitvorming rondom onderwijsaanpassingen en begeleidingsmogelijkheden die specifiek bedoeld zijn voor (hoog)begaafde leerlingen, zoals deelname aan een verrijkingsklas. Kenmerkend voor dergelijke voorzieningen is dat er ruimte wordt gecreëerd voor omgang en samenwerking met gelijkgestemden en dat het aanbod en de begeleiding is afgestemd op de kenmerken en behoeften van deze doelgroep. Het instrument kan ook voor andere doeleinden gebruikt worden als hulpmiddel om beter af te kunnen stemmen op de ontwikkelingsbehoeften van (hoog)begaafde leerlingen.

Het doel van deze screening is om zo goed mogelijk zicht te krijgen op een individuele leerling om in te kunnen schatten of de leerling waarschijnlijk (hoog)begaafd is en om te bepalen of bijvoorbeeld de doelstellingen van een specifieke voorziening of arrangement aansluiten op de (onderwijs)behoeften van de leerling, en andersom.

Door doelgericht informatie te verzamelen, waarbij naar relevante kenmerken wordt gekeken die kunnen duiden op (hoog)begaafdheid, kan op een efficiënte wijze een beter totaalbeeld van de leerling verkregen worden dan op basis van oppervlakkige, toevallige waarnemingen het geval is.

Het is van belang dat dit gebaseerd is op het beeld van verschillende betrokkenen en andere beschikbare informatiebronnen. Door zowel objectieve als subjectieve informatie te combineren - afkomstig van verschillende betrokkenen en op verschillende manieren verkregen - ontstaat een nauwkeuriger beeld van een leerling.

De met de screening verzamelde informatie kan tevens gebruikt worden als leerlingdossier.
(klik op het plaatje met de grafieken voor een voorbeeld van een automatisch gegenereerde rapportage)

Het is zoveel mogelijk modulair opgezet, waardoor het niet noodzakelijk is om van alle onderdelen gebruik te maken. Het is aan de gebruiker om te bepalen welke onderdelen relevant zijn om in te vullen voor het doel waarvoor hij/zij het wil gebruiken.


Presentatie screening

Meer informatie

Download en bekijk de presentatie over het screeningsinstrument '(Hoog)begaafdheid In-Zicht' voor een toelichting op de achtergronden, visie en werkwijze:

 


Video: presentatie '(Hoog)begaafdheid In-Zicht'

Voor een bijeenkomst van POINT013 in Tilburg heb ik een presentatie gegeven met uitleg over het screeningsinstrument '(Hoog)begaafdheid In-Zicht'. Ben je benieuwd voor welk(e) doel(en) en vanuit welke visie dit hulpmiddel zinvol ingezet kan worden? Bekijk dan deze video, waarin ik een toelichting geef op de achtergronden en uitgangspunten die hierbij een rol spelen.


Download screeningsinstrument

In het menu 'Tools' vind je bij de 'Downloads' een zip-bestand met de word-bestanden met vragenlijsten voor ouders, leerkrachten en leerling, een excel-bestand voor het invoeren en automatisch verwerken van verzamelde gegevens en een voorbeeld van een leerlingdossier dat hiermee is gegeneerd op basis van de ingevulde antwoorden.


Disclaimer

Voor zinvol gebruik van de verkregen resultaten is (de ontwikkeling van) deskundigheid op het gebied van (hoog)begaafdheid een vereiste. De screening is nadrukkelijk niet bedoeld ter vervanging van deze deskundigheid, maar dient slechts ter ondersteuning van een deskundige gebruiker, of ter ondersteuning bij een traject gericht op bewustwording en deskundigheidsbevordering.